Skocz do zawartości
Witam na forum Miasta i Gminy Ożarów - kliknij w link po więcej informacji ! ×
ozarow.INFO

Rekomendowane odpowiedzi

Marcin Stańczyk przedstawił kandydatów do Rady Miasta ze swojego KWW:

Linki do Facebook:

- Iwona Grzesik
Okręg wyborczy nr 14: Sołectwa: Binkowice (Śmiłów), Jankowice, Prusy, Przybysławice

Cytat

Jako kandydat do Rady Miejskiej z okręgu wyborczego nr 14 pragnę zapoznać Państwa ze swoim programem wyborczym, który zawarty jest w trzech hasłach:
BEZPIECZEŃSTWO - jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka, o którą należy dbać i odpowiednio ją pielęgnować. Chcę, aby całe wioski zostały właściwie oświetlone, a drogi miały odpowiednią nawierzchnię i chodniki dla pieszych. Będę starała się o doposażenie jednostek OSP w odpowiedni sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę oraz wspierała młode pokolenia, by chętnie wstępowały w szeregi Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Będę również starała się o podniesienie poziomu opieki medycznej poprzez zwiększenie liczby lekarzy i wydłużenie ich czasu pracy. Kolejnym punktem podniesienia poziomu bezpieczeństwa jest odbudowa rowów melioracyjnych oraz stworzenie prawdziwego schroniska dla bezpańskich psów.
ROZWÓJ - chciałabym, by każdy mieszkaniec miał dostęp do Internetu oraz potrafił z niego korzystać, by świetlice wiejskie byty wyremontowane, a mieszkańcy mogli korzystać z nich biorąc udział w szkoleniach i kursach, by ludzie w każdym wieku mieli możliwość integracji oraz nauki wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań. Chcę, aby w Gminie Ożarów powstał Dom Spokojnej Starości, a dzieci, które uczęszczają do tutejszych szkół, miały możliwość korzystania z odpowiedniego do dzisiejszych czasów wyposażenia. Chcę utworzyć zarząd gminny kół gospodyń wiejskich, aby stowarzyszenia te współpracowały na rzecz rozwoju gminy oraz młodzieżową radę gminy, by kolejne pokolenia zdobywały umiejętności pracy na rzecz społeczeństwa i zarządzania nim.
KULTURA - pragnę, by każda wioska miała plac zabaw oraz miejsca spotkań dla dzieci i dorosłych, gdzie odbywać się będą zajęcia grupowe, by nasza piękna okolica była promowana na terenie Gminy Ożarów i poza nią, by odbywały się tutaj rajdy rowerowe, spacery nordic walking, koncerty, a każdy mieszkaniec miał możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych, nie tylko w Ożarowie, ale i w swojej miejscowości. Chciałabym również, aby w każdej miejscowości znalazła się gablota pamięci osób zasłużonych pochodzących z tejże miejscowości.
Aby realizować dla nas te wszystkie założenia pozyskiwała będę fundusze z Unii Europejskiej oraz innych możliwych źródeł oraz współpracowała z różnymi organizacjami.


- Zbigniew Kamiński
Okręg wyborczy nr 6: część miasta Ożarów: Osiedle Wzgórze, Bloki nr: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50

Cytat

Jeżeli obdarzą mnie Państwo w najbliższych wyborach  samorządowych zaufaniem i powierzą mi wykonywanie funkcji radnego, będę nadal pracował na rzecz NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY.


- Tomasz Mariusz Gałęza
Okręg wyborczy nr 4: część miasta Ożarów: Osiedle Wzgórze, Bloki nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 57

Cytat

Decyzja o kandydowaniu na radnego to zobowiązanie wobec Państwa, że przede wszystkim zajmę się naszym miejscem życia. Będę czekał na Was i Wasze sugestie dotyczące sprawnego realizowania faktycznych potrzeb Ożarowa. Razem z rodziną i współpracownikami ustaliłem, że będę radnym ,,przede wszystkim”, a nie ,,przy okazji”.


- Jowita Kończyk-Mielniczuk
Okręg wyborczy nr 5: część miasta Ożarów: Osiedle Wzgórze, Bloki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 35, 36, 37, 38, 39, 40, od 54C do 54D, od nr 80 do 95, 96, 96A, 96B

Cytat

Moje priorytety to:
• Stworzenie stref rekreacyjnych dla mieszkańców na świeżym powietrzu – budowa tzw. parków kieszonkowych
• Modernizacja placów zabaw
• Montaż plenerowych gier planszowych
• Modernizacja ronda z montażem oświetlenia
• Dbałość o tzw. małą architekturę: ławeczki, chodniki, kosze na śmieci, zieleń miejska
• Reagowanie na bieżące problemy i potrzeby mieszkańców


- Zenon Kwieciński
Okręg wyborczy nr 1: część miasta Ożarów, ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Dionizego Czachowskiego, Dębowa, Długa, Jana Pawła II, Jarzębinowa, Jasna, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa , Kasztanowa, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Kościelna, Tadeusza Kościuszki, Krótka, Lipowa, Leona Mazurkiewicza, Adama Mickiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, pl. Wolności, Polna, Przejazdowa, Różana, Sandomierska, Sosnowa, Spacerowa, Szkolna, Wąska , Zielna, Stefana Żeromskiego

Cytat

Moimi priorytetami, którymi chcę się zając w najbliższej kadencji będą między innymi: poprawa nawierzchni dróg w okręgu wyborczym nr 1, wymiana chodnika na ul. Mazurkiewicza, Czachowskiego i Kościuszki, wykonanie oświetlenia na ulicy Czachowskiego. Zaś na Osiedlu Wschód chciałbym aby powstał ogrodzony plac zabaw z altaną, ustawiono w miejscach publicznych kosze i ławki, wybudowane zostało wielofunkcyjne boisko sportowe ORLIK, a także miała miejsce rewitalizacja istniejącego placu zabaw.
Proszę o zaufanie i oddanie głosu w wyborach na moją skromną osobę. Wybierając mnie, nie zawiedziecie się Państwo, gdyż pracę na rzecz mieszkańców uważam jako swój obywatelski obowiązek. Zawsze będę Wam pomagał, gdy będziecie tego potrzebowali, jak robiłem to przez poprzednie dwie kadencje.


- Barbara Ramus
Okręg wyborczy nr 3: część miasta Ożarów: Osiedle Wzgórze, Bloki nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 56

Cytat

Wiem jakie rozwiązania można wprowadzić, aby w naszej Gminie żyło się miło i przyjemnie. Chciałabym, aby życie kulturalne, gospodarka, jak i infrastruktura były na najwyższym poziomie.
Cele te będę realizowała we współpracy z innymi organizacjami oraz władzami Miasta i Gminy Ożarów.


- Grzegorz Nowacki
Okręg wyborczy nr 9: Sołectwa: Czachów, Karsy, Sobów

Cytat

Moje cele i zamierzenia:
- rzetelne i uczciwe reprezentowanie interesów mieszkańców w trakcie sesji i poza nimi
- wspieranie lokalnych inicjatyw
- jawne mówienie o problemach i konsekwentne dążenie do ich rozwiązania
- zagospodarowanie czasu wolnego lokalnej społeczności ( w tym młodzieży i seniorom)
- wspieranie małej przedsiębiorczości
- wprowadzanie rozwiązań ułatwiających tworzenie nowych miejsc pracy
- działania w kierunku obniżania podatków lokalnych
- działania na rzecz rozwoju rolnictwa
- usprawnienie komunikacji publicznej w miejscowościach: Sobów, Czachów, Karsy
- dążenie do ograniczenia ruchu i zwiększenia bezpieczeństwa na trasie Sobów – Szymanówka (progi zwalniające, dobrze oznakowane przejście dla pieszych przy przystanku autobusowym)
- działania mające na celu dalszy rozwój infrastruktury technicznej i społecznej


- Maria Kobrzycka - Beczek
Okręg wyborczy nr 10: Sołectwa: Wyszmontów, Tominy

Cytat

Jako radna chcę umożliwić Państwu szerszy i sprawniejszy dostęp do opieki zdrowotnej poprzez zatrudnienie lekarzy i uruchomienie raz w tygodniu dwugodzinnego dyżuru lekarskiego w naszych miejscowościach. Stworzenie domowych hospicjów, zatrudnienie pielęgniarek, opiekunek i rehabilitantów zapewni  starszym mieszkańcom i ich rodzinom opiekę i profesjonalną pomoc.  Utworzenie Domu Spokojnej Starości pozwoli na terenie gminy pozwoli godnie żyć podopiecznym. Chcę poprawić jakość naszych dróg, które wymagają remontu lub wykonania. Zadbam o wykonanie chodników, tam gdzie są one niezbędne.  Ze względu na bezpieczeństwo dzieci chcę wygospodarować zatokę dla autobusów szkolnych w środku wsi.  Chcę także,  aby miejsca w tych  autobusach były dostępne również dla mieszkańców. Chcę doinwestowania jednostek OSP i MDP oraz ich reaktywację. Wyszkolenie i wyposażenie w odpowiedni sprzęt da nam gwarancję szybkiej interwencji w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zachęci członków tych formacji do wstępowania w szeregi OSP. Chcę też zadbać o rowy melioracyjne, które na naszym terenie są niezbędne. Dopilnuję, aby każdy mieszkaniec miał dostęp do Internetu umożliwiając tym samym kontakt z szeroko pojętymi mediami. Dla osób starszych chcę zorganizować zajęcia integracyjne w tym zakresie, z młodzieżą. Takie spotkania zacieśnią więzi, dadzą obustronną satysfakcję i korzystnie wpłyną na integrację społeczną.   
Chcę, aby  Wyszmontów został skanalizowany. Niewielka odległość w linii prostej do oczyszczalni ścieków jest atutem realizacji tej inwestycji.
OBIECUJĘ DBAĆ O PAŃSTWA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO POD KAŻDYM WZGLĘDEM.
Chcę stworzyć punkt doradztwa i pomocy   w otwarciu dochodowej  działalności dla rolników z niewielkim areałem.  Jest wiele propozycji pozwalających uzyskać dochód z niewielkiego gospodarstwa poprawiając tym samym, byt rodzin w małym środowisku.
Chcę też zorganizowania kursów dla bezrobotnych, bądź chcących zmienić pracę, jako bazę dla potencjalnych inwestorów w naszej gminie lub rozpoczęcia samodzielnej działalności. Chcę opracować strategię rozwoju gminy, tak aby młodzież chciała tu zostać. Zatrzymanie młodego pokolenia da szanse dalszego rozwoju naszych wiosek. Zadbam również  o wykonanie profesjonalnego placu zabaw i boisk w obu miejscowościach. Proponuję dofinansowanie nauki pływania dla przedszkolaków. Szerszy dostęp do kultury masowej pozwoli również zagospodarować czas wolny. Proponuję poszerzenie oferty Klubu Seniora, Kół Gospodyń,  świetlicy środowiskowej i OSP. Chciałabym stworzyć punkt obsługi wszystkich organizacji, dający wiedzę na temat prowadzenia działalności, rozliczeń czy pozyskiwania funduszy na te cele. Jako nauczycielka, znająca potrzeby środowiska,  zadbam szczególnie o wyposażenie i rozbudowanie  oferty dydaktycznej, jak i pozalekcyjnej we wszystkich placówkach oświatowych. Zadbam o utrzymanie wszystkich szkół i przedszkoli na terenie gminy Ożarów. Placów ki takie stanowią nie tylko ośrodek kształcenia. To przy nich koncentruje się życie lokalnej społeczności, o co należy szczególnie zadbać.  Chcę aby remiza w Wyszmontowie lub/i stadion w Ożarowie otrzymały imię Włodzimierza Mazura- reprezentanta Polski w piłce nożnej, a urodzonego tutaj. Moja inicjatywa uhonorowania, jedynego, jak dotąd zasłużonego dla kraju, pochodzącego stąd,  sportowca  nie spotkała się z żadnym zainteresowaniem władz. Dla Sosnowca Włodzimierz Mazur jest bohaterem. Uważam, że my też powinniśmy mu oddać hołd. Chciałabym również podjąć inicjatywę stworzenia kompleksu rekreacyjnego w terenie naturalnym.
OBIECUJĘ STWORZYĆ GODNE WARUNKI ŻYCIA SZCZEGÓLNIE DLA KAŻDEGO POKOLENIA
 Jeśli oddacie Państwo na mnie swój głos obiecuję aktywnie Państwa reprezentować podczas sesji jak i poza nimi. Otwarcie mówić o wszystkich naszych problemach. Konsekwentnie dążyć do ich rozwiązywania. Dokładać wszelkich starań, aby zrealizować państwa postulaty.  
CHCĘ WAS REPREZENTOWAĆ Z DUMĄ I SZACUNKIEM. DBAĆ O NASZE INTERESY. OBIECUJĘ NIE ZAWIEŹĆ ZAUFANIA, KTÓRYM MNIE PAŃSTWO OBDARZYCIE. 


- Adam Pawlak
Okręg wyborczy nr 7: Sołectwa: Biedrzychów, Dębno, Maruszów, Nowe

Cytat

Uważam, że zawsze należy szukać rozwiązań jak najbardziej korzystnych dla lokalnej społeczności, a samorząd powinien wspierać mieszkańców i współdziałać z nimi korzystając z ich wiedzy i doświadczenia.
Działania w Radzie Miasta  związane z naszym okręgiem chciałbym realizować w stałym kontakcie z Wami, gdyż priorytetem jest dla mnie zdanie mieszkańców.


- Anna Stefańska
Okręg wyborczy nr 11: Sołectwa: Gliniany, Julianów (Polesie Mikułowskie), Potok (Potok-Kolonia), Stróża (Wojciechówka), Śródborze

Cytat

by osiągnąć oczekiwany rezultat chciałabym współpracować z Państwem oraz różnymi organizacjami i włodarzami gminy.
Moje priorytety to zadbanie o doświetlenie domostw, o dostęp do internetu, o odpowiednią nawierzchnię dróg i chodników dla pieszych oraz ścieżki rowerowe. Chciałabym również aby rozwinęło się życie kulturalne, by ludzie w każdym wieku mogli się integrować, zaś wizyta w ośrodku zdrowia była przyjemnością.


- Monika Jarosz
Okręg wyborczy nr 8: Sołectwa: Lasocin, Szymanówka, Kruków, Janopol, Janów, Wlonice

Cytat

Pragnę, by społeczeństwo naszej okolicy współpracowało i rozwijało się w każdej możliwej dziedzinie. Znam potrzeby tutejszych mieszkańców i jako Radna będę wnioskowała o ich realizację.
Ci z Państwa, którzy mnie znają wiedzą, że łatwo nie odpuszczam, potrafię zmobilizować ludzi do wspólnego działania i mam zawsze na celu dobro ludzi.


- Stanisław Paniec
Okręg wyborczy nr 2: część miasta Ożarów, ulice: Bławatna, Bohaterów Monte Cassino, Górna, Kolejowa, Leśna, Makowa, Ostrowiecka, Pszeniczna, Stodolna, Wysoka, Żytnia

Cytat

Sumiennie i starannie będę dążył do wyznaczonych mi celów takich jak: dalsza rozbudowa wewnętrznych sieci drogowych, w miejscach gdzie nie występuje asfalt w ogóle, modernizacja dróg i studzienek kanalizacyjnych stwarzających zagrożenie i kwalifikujących się do naprawy, wyznaczenie szlaków rowerowych w miejscach ruchliwej ulicy, balustrad, bądź barierek oraz wytyczenie miejsca zieleni dla spacerowiczów, bądź placu zabaw dla dzieci w tej konkretnej części Ożarowa, oddalonej od centrum. Chciałbym aby odwodniono teren w miejscach, które ulegają podtopieniom i zadbano o drożność rowów melioracyjnych, a każdy mieszkaniec miał dostęp do kanalizacji publicznej, by powstało oświetlenie bocznych ulic, przy których nie ma oświetlenia miejskiego w ogóle, a gdzie żyją i osiedlają się ludzie, przykład ul. Żytniej. Będę się starał o aktywizację zawodową i pomoc bezrobotnym, jak i niepełnosprawnym w normalnym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem poprawy opieki medycznej w Ożarowie. Moim celem jest również wdrażanie nowych inwestycji mających na celu poprawę życia mieszkańców oraz udzielanie się w tworzeniu nowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Jako człowiek od urodzenia zżyty z tym miejscem, znający doskonale wszelkie bolączki oraz potrzeby lokalnej społeczności i całego otoczenia, będę rzetelnie ingerował w sprawy dotyczące interesu Nas wszystkich. Wierzę, ze myślicie Państwo podobnie i potrzebujecie zmian na lepsze.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.